icon frei    icon belegt    icon Anreise ab 13.00    icon Abreise bis 12.00  

Holzhaus I ( max. 2 P )

 

 

APRIL icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon  
MAI icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon
JUNI icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon
JULI icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon
AUGUST icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon
SEPTEMBER icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon  
OKTOBER icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 

Holzhaus II ( max. 3 P )

 

 

APRIL icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon  
MAI icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon
JUNI icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon
JULI icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon
AUGUST icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon
SEPTEMBER icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon  
OKTOBER icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

 

Holzhaus III ( max. 3 P )

 

 

APRIL icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon  
MAI icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon  
JUNI icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon  
JULI icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon  
AUGUST icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon  
SEPTEMBER icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon  
OKTOBER icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon